top of page
Vågor på havet i solnedgång

Tillgänglig online

Konsulterande möte

För att se om vi passar för ett samarbete så inleder vi med ett kostnadsfritt konsulterande möte.

  • 40 minuter
  • Online eller så kommer jag till er

Beskrivning av tjänsten

Vårt syfte med det konsulterande mötet är att skapa mervärde för ditt företag. Genom att förstå era unika behov och utmaningar kommer vi att identifiera hållbara och konkurrenskraftiga lösningar för att främja er tillväxt och lönsamhet. Mål: • Identifiera och förstå företagets nuvarande position, utmaningar och möjligheter. Om vi väljer att starta ett samarbete så kommer vi att: • Erbjuda skräddarsydda strategier och konsulttjänster som fokuserar på hållbarhetsaspekter, förbättrat kundvärde och ökad konkurrenskraft. • Utarbeta en handlingsplan och presentera konkreta åtgärdsplaner för att optimera företagets prestanda och nå sin fulla potential. • Skapa en öppen och konstruktiv dialog för att säkerställa att våra föreslagna åtgärder är i linje med er vision, övergripande affärsbehov och mål. • Ge kontinuerlig uppföljning och support för att säkerställa en framgångsrik implementering av de föreslagna förändringarna och för att mäta framsteg över tiden. • Bygga en långsiktig samarbetsrelation som strävar efter att stödja er affärsutveckling över tid. Mötet kommer att vara en plattform för att utbyta idéer och gemensamt utforska de bästa möjligheterna för att stärka ert företag inom besöksnäringen. Så boka in er på ett introduktionsmöte. Ni vet väl att resan till framgång börjar med att identifiera sin utvecklingspotential.


Kontaktuppgifter

070-4683848

anna@stadig-affarsutveckling.se


bottom of page