top of page
  • Skribentens bildAnna Stadig

Scenarioplanering: Framtidsinriktad strategi för att stärka företagen inom besöksnäringen

Besöksnäringen är en dynamisk och snabbt föränderlig sektor som ständigt möter nya utmaningar och möjligheter. För att vara framgångsrik i en sådan miljö är det avgörande att ha en framåtblickande strategi som kan navigera genom osäkerhet och förutse framtida trender. Scenarioplanering är en värdefull metod för företag inom besöksnäringen. Den används som hjälp för att analysera olika möjliga framtidsscenarier och utveckla strategier för att maximera framgång. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vikten av scenarioplanering för besöksnäringen och hur det kan bidra till att skapa en robust och framgångsrik bransch.

Varför är scenarioplanering viktigt för besöksnäringen:

Besöksnäringens företag påverkas av en mängd faktorer, såsom teknologiska framsteg, demografiska förändringar och förändrade preferenser hos resenärer. Genom scenarioplanering kan besöksnäringen undersöka olika möjliga scenarier och förbereda sig på att anpassa sig till förändrade trender och behov hos resenärer.


Besöksnäringen är känslig för olika risker och kriser, såsom naturkatastrofer, politisk instabilitet eller hälsoutbrott som vår senaste pandemi. Det här är något som vi alla blivit väldigt medvetna om. Men det är också lätt att glömma när det värsta lagt sig och det ”normala” sakta återvänder. Genom scenarioplanering kan besöksnäringen identifiera potentiella risker och utveckla planer och strategier för att hantera dem på ett proaktivt sätt, vilket minskar negativa konsekvenser och ökar företagens motståndskraft.


Genom att undersöka olika framtidsscenarier kan företagen identifiera nya möjligheter för produktutveckling och innovation. Genom att vara medveten om trender och resenärers framtida behov kan företag inom besöksnäringen skapa attraktiva och konkurrenskraftiga erbjudanden som tilltalar målgruppernas förväntningar.

Ett klassiskt exempel på ett företag som helt missade det är Kodak. 1976 ägde Kodak ca 90% av världsmarknaden för fototillbehör som film och fotopapper. Deras styrka var just tillbehören något som deras framtida kunder inte alls hade ett behov av i och med den digitala utvecklingen. Idag finns inte företaget.


Så när jag säger att ni ska leka med tankar som även kan ses som helt omöjliga att det någonsin kommer att hända så tycker jag att ni ska göra det och ha Kodak i tanken. Det omöjliga idag kommer inte att vara det i framtiden. Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu och det gäller att hänga med och anpassa sig.


Scenarioplanering leder också till stärkt konkurrenskraft. När man förstår den bredare omvärlden kan man också lättare se konkurrenslandskapet. Genom att identifiera olika konkurrenter och deras agerande kan besöksnäringen utveckla strategier som ger en konkurrensfördel och säkerställer långsiktig framgång. Ett exempel på att hitta konkurrenter kan till exempel vara inom mötesindustrin. De närmsta konferensanläggningarna kanske inte är de största konkurrenterna. Idag kan konkurrensen ligga i helt andra värden som till exempel att man kan erbjuda digitala lösningar eller en miljö som helt saknar uppkoppling. Titta gärna in på No connection´s sida nedan. De konkurrerar med väldigt många företag faktiskt även om företagen inte ens känner till det. Så fundera på vilka dolda konkurrenter ni har.Hur gör man då? Jo det är viktigt att identifiera relevanta trender och drivkrafter. Analyser av trender inom teknologi, klimat, resenärspreferenser och regelverk är avgörande för att skapa relevanta scenarier. För att få hjälp med detta kan man följa olika nyhetsbrev. Själv följer jag till exempel Herr Omar, Visit Sweden, Turismnytt, Restaurangbransch.se och Kairos future.Men det finns en rad fler som jag också följer som är väldigt bra. Nyhetsbreven ger en bra bild av vad som pågår just nu. Sen är Google en bra plats att fördjupa sig på. Det finns en uppsjö av rapporter och undersökningar att ta del av. Gör det!


Sen sätter man sig ner på kammaren och tar fram ett gäng post-it lappar och skapar både möjliga, och vad man i nuläget tror, omöjliga scenarier. Utifrån de identifierade trenderna och drivkrafterna kan olika framtidsbilder skapas. Det är viktigt att scenarierna är realistiska och varierar tillräckligt för att täcka en bredd av möjliga utvecklingar. Tänk om 50% av de nuvarande restaurangbesökarna hellre vill att Foodora kör hem maten till dem. Hur stor lokal behöver man då ha? Vad kan man då göra med den delen som kanske inte utnyttjas längre och som bara kostar hyra?


Man ska leka fritt med tanken och inte låta sig låsas vid att det inte känns troligt att just ”det där” kommer att hända. Har man någon gång lekt med tanken så har man redan förberett sig. Man kan också använda sig av dessa tankar när andra kriser dyker upp just för att man är van vid att tänka utanför lådan. Försök tänka som när du var ett barn och allt vara möjligt. Ställ dig frågorna "Vad händer om?" och "Varför?" minst 100 gånger.Sen ska ni utvärdera scenarierna som ni tagit fram. Analysera konsekvenserna av varje scenario för just ert företag och identifiera utmaningar och möjligheter som kan uppstå i varje scenario.


Där efter ska ni utveckla strategier. Baserat på insikterna som ni fått från scenarierna kan ni utveckla strategier och handlingsplaner för att möta de olika möjliga framtidsscenarierna. Detta inkluderar att anpassa produktutbudet, investera i infrastruktur, skapa partnerskap och stärka marknadsföringsinsatserna. Det kommer att finnas saker som ni kan göra direkt eftersom ni vet att till exempel hållbarhetstrenden mest troligt inte kommer att försvinna i första taget. Sen kommer det finnas andra saker som det räcker med att ni tänkt på och funderat över hur ni ska kunna hantera det om det händer.


Scenarioplanering är en kraftfull strategi för att stärka besöksnäringen genom att förbereda sig för framtida utmaningar och möjligheter. Genom att använda scenarioplanering kan besöksnäringen utveckla en bättre förståelse för trender, risker och kundbehov och därigenom forma en strategi som ger en konkurrensfördel och säkerställer hållbar tillväxt. Genom att vara framåtblickande och flexibla kan företag och organisationer inom besöksnäringen anpassa sig till förändringar och vara i framkant av en dynamisk marknad.


TIPS!

Börja med att fundera kring hur ni hanterade pandemin. Satt ni och väntade på besked eller försökte ni vara innovativa och vara en del av lösningen på vad än som skulle komma? Skriv ner, reflektera och dra lärdom kring hur innovativa och flexibla ni är i er verksamhet.


Bonus tips!

Skapa en kreativ arbetsplats där alla får vara med och tänka och tycka. Låt dem lägga fram sina förslag och fundera på riktigt hur ni kan använda dem i verksamheten. Oftast är det de små förändringarna som leder till stora saker.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page