top of page
  • Skribentens bildAnna Stadig

Har du drabbats av hållbarhetsångest?

Du vet att du borde men har svårt att komma igång. Det kan vara en släng av hållbarhetsångest som du drabbats av. Du är inte ensam. Hållbarhetsångest kan drabba så väl företagare som privatpersoner. Det bästa är att det går att bota med små medel. Häng med så ska du få några enkla knep att ta till när ångesten kommer krypande.


En person som bär på en bunt med återvinningspapper

Så vad är hållbarhetsångest egentligen? Det är den känsla av oro och stress som kan uppstå när vi känner att vi inte gör tillräckligt för att främja hållbarhet, eller när vi ställs inför de enorma utmaningar som klimatförändringarna innebär. En känsla av maktlöshet inför något stort som också kan uppfattas som omöjligt att åstadkomma.


Till att börja med så kan inte en person göra allt. Men om varje person gör något så kommer vi långt. Under corona pandemin så fick vi se fantastiska exempel på hur en enskild människa tar ett initiativ som sedan leder till stor förändring för många. Vi såg restauranger som ändrade sitt koncept och anpassade sig efter den nya verkligheten som rådde just då.


För företag inom besöksnäringen kan det handla om att försöka investera i miljövänliga lösningar, minska sin klimatpåverkan och samtidigt vara konkurrenskraftiga och lönsamma.


Här kommer 5 punkter som kan ta dig bort från din hållbarhetsångest:

  1. Börja smått: Ibland kan det kännas överväldigande att försöka göra stora förändringar direkt. Börja istället med små steg. Identifiera enkla och överkomliga hållbarhetsåtgärder som ni kan implementera gradvis.

  2. Utbilda och informera: Många gånger beror ångest på bristande kunskap. Ta dig tid att utbilda dig själv om hållbarhetens fördelar och möjligheter. Ju mer du kan om ämnet, desto lättare kommer det att gå. Du kan läsa mer här: Ord och begrepp inom hållbarhet & Hållbarhet i besöksnäringen, vad är det?

  3. Hitta inspiration: Det finns massor av framgångsrika exempel på företag inom besöksnäringen som har blivit hållbara och samtidigt ökat sin lönsamhet. Använd dessa som inspiration och bevisa att det är möjligt att nå sin fulla potential samtidigt som man tar hållbarhet på allvar. Här kommer några bra tips: K-märkt , Jessie Sommarström, Spendrups, Skoogs & Scandic.

  4. Nätverka: Dela dina erfarenheter och idéer med andra inom besöksnäringen. Genom att nätverka kan du få stöd och nya perspektiv som kan hjälpa dig att övervinna hållbarhetsångesten. Det finns till och med ett nätverk riktat just till besöksnäringen Nätverket för hållbar besöksnäring.

  5. Kom ihåg att det är en resa: Hållbarhet är inte en quick-fix. Det är en kontinuerlig resa och varje steg räknas. Så var tålmodig med dig själv.


Hållbarhetsångest är något som många av oss kan relatera till, särskilt när vardagen rullar på och tiden inte riktigt räcker till. Men genom att ta små steg, utbilda oss själva och andra, hitta inspiration och nätverka kan vi göra en verklig skillnad. Så fortsätt kämpa och kom ihåg att varje insats är värd det!


14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page